» KOE IN DE WEI

Wat is dit?

Foto Tussen april en november lopen de meeste melkkoeien dagelijks in de wei. In de winterperiode blijven de koeien in de stal omdat er dan niet voldoende gras groeit. Zodra er in het voorjaar weer genoeg gras is, kunnen de koeien naar buiten. Hoe lang de koeien per dag buiten blijven, verschilt per bedrijf en hangt ook af van het weer. Bij slecht weer blijven de koeien vaak ’s nachts in de stal. Ook worden ze naar binnen gehaald om te melken.
Sommige melkveehouders houden de koeien altijd op stal. Hiervoor zijn diverse redenen:

ze hebben niet genoeg weiland dicht bij de boerderij;
ze melken de koeien meer dan twee keer per dag; het is dan onhandig om de koeien steeds uit het weiland te moeten halen;
bij grote aantallen koeien kost het veel tijd om de koeien naar buiten te brengen en weer op te halen;
het milieu wordt minder belast omdat de koeien hun mest niet op het weiland achterlaten.
Onderzoek
Bijna negen op de tien melkveehouders laat de koeien in de wei lopen. Dat blijkt uit onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut (LEI). Met name grotere bedrijven kiezen voor 'opstallen' van het vee. Nederlanders vinden een koe in de wei “een lust voor het oog”, zo bleek bij een enquête in opdracht van het blad Veeteelt in 1995.

Visie organisaties
De organisatie van melkveehouders LTO Rundveehouderij is voorstander van weidegang voor de koe. Dit staat in de toekomstvisie die de organisatie in januari 2004 presenteerde. De organisatie vindt daarom dat bedrijven over voldoende weiland dicht bij de boerderij moeten beschikken, zodat weidegang praktisch haalbaar is.
De Nederlandse Zuivel Organisatie, branche-organisatie van de zuivelindustrie, is voorstander van weidegang: “Koeien in de wei horen bij het Nederlandse landschap en verhogen de zichtbaarheid van de melkveehouderij" (april 2005).
MestDe meeste ligboxenstallen hebben een roostervloer. Daaronder zit de mestkelder. Een mestschuif zorgt ervoor, dat de mest die op de roostervloer blijft liggen om de paar uur alsnog door het rooster wordt geschoven. De mestopslag moet voldoende groot zijn omdat de wetgeving bepaalt dat de mest minstens zes maanden moet kunnen worden opgeslagen.

Mestverwerking
Mest zit vol met stoffen die ervoor zorgen dat gewassen beter groeien. Als de veehouder meer mest op het land brengt dan het gras of een ander gewas op kan nemen, zakken de meststoffen met het regenwater de bodem in. De mest komt vervolgens in het grondwater of het spoelt naar de sloot. Om deze reden mogen veehouders van half september tot 1 februari geen mest over het land uitrijden. In die periode neemt het gras namelijk heel weinig meststoffen op.

Injecteren
Als er mest over het land wordt uitgereden, verdwijnt er ammoniak in de lucht. Die daalt op een andere plaats neer in de natuur. Daarom mogen veehouders mest tegenwoordig alleen nog in de grond injecteren en niet meer met een giertank over het land uitsproeien.

Mineralen
Mest zit vol met stoffen die ervoor zorgen dat gewassen beter groeien. Als de veehouder meer mest op het land brengt dan het gras of een ander gewas op kan nemen, zakken de meststoffen met het regenwater de bodem in. De mest komt vervolgens in het grondwater of het spoelt naar de sloot. Om deze reden mogen veehouders van half september tot 1 februari geen mest over het land uitrijden. In die periode neemt het gras namelijk heel weinig meststoffen op.

In het Mineralen Aangifte Systeem (MINAS) houdt het melkveebedrijf de aan- en afvoer van mineralen, fosfaat en stikstof bij. De aanvoer bestaat uit de aankoop van voer, dieren of mest. De afvoer bestaat uit de verkoop van dieren, het leveren van melk aan de fabriek of het afvoeren van mest. Als de aanvoer groter is dan de afvoer moet de veehouder een heffing betalen. Als een veehouder meer koeien houdt dan de gewassen op zijn land aan mest kunnen opnemen, moet hij de overtollige mest op land van andere boeren kwijt zien te raken via mestafzetcontracten.

Ammoniak
Als er mest over het land wordt uitgereden, verdwijnt er ammoniak in de lucht. Die daalt op een andere plaats neer in de natuur. Daarom mogen veehouders mest tegenwoordig alleen nog in de grond injecteren en niet meer met een giertank over het land uitsproeien.

Mest, mineralen, ammoniak (x 1 miljoen kg)
1995 2001
Mestproductie rundvee 55,5 52,2
Mineralenproductie gehele veestapel
(inclusief pluimvee)

Stikstof
Fosfaat
Kalium

571
209
628

412
180
529
2000 2010*
Uitstoot ammoniak door
melk- en kalfkoeien
40,4
31,6
* Scenario van de uitstoot, berekend door het Landbouw Economisch Instituut.

Wist je dat?


Een koe graast elke vier dagen 10 m² weiland af.


[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Klok

Plaatjes

Mijn hond Kyra !

  • Click to Mix and Solve Klik op de puzzel om deze opnieuw in elkaar te zetten!

Greenpeace

50+net

  • Image hosted by Photobucket.com

Wereld Natuur Fonds

  • Photobucket - Video and Image Hosting

GREENPEACE

  • http://www.greenpeace.nl/

Dierenbescherming

Dieren & Dierenbenodigdh

Birdsland

Klasgenoten

Bravenet.com

Maak je eigen tekst

eKUDOS

Banner

Label

Tijd

Mijn eigen puzzel-tuin

Image

Land&Tuinbouw,Veeteelt


Free Hit Counter
printer cartrige
Copyright 2002-2018