Ľ ECOLOGIE: BROEIKASEFFECT

Wat is dit?

Foto Experimentele Ecologie -

Broeikaseffect vraagt om onmiddellijke en ambitieuze actieNog steeds zijn er mensen die twijfelen aan het bestaan van het broeikaseffect. De gemiddelde stijging met 0,6 graden Celsius van de temperatuur op onze aarde in de afgelopen honderd jaar, menen zij toe te kunnen schrijven aan de natuurlijke temperatuurvariaties die nu eenmaal op onze aarde voorkomen. Niet iets om je druk om te maken. Of toch wel?Recent onderzoek heeft uitgewezen dat een wereldwijde, geleidelijke zonsverduistering de opwarming van onze aarde tegengaat. Deze verduistering wordt veroorzaakt door de luchtvervuiling als gevolg van het verstoken van kolen, olie en hout. Het gevaar bestaat, nu we ons inspannen om de luchtvervuiling te bestrijden, zonder te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, dat de temperatuur op onze aarde in toenemende en versnelde mate zal gaan stijgen. De gevolgen daarvan zullen dramatisch zijn.Steeds minder zonlichtIn januari 2005 werd dit onderwerp in het BBC-programma Horizon uitgebreid belicht.

Volgens wetenschappers die zonlichtmetingen van de afgelopen 50 jaar hebben bestudeerd, ontvangen wij geleidelijk aan steeds minder zonlicht op ons aardoppervlak.

Gek genoeg is juist deze afname van zonlicht een veel groter gevaar voor de wereldwijde opwarming van onze aarde dan eerder werd gedacht.

Het verschijnsel werd voor het eerst opgemerkt door Gerry Stanhill, een wetenschapper die in IsraŽl werkt.Hij kwam tot de ontdekking dat in de afgelopen 50 jaar het zonlicht met 22% afgenomen was. Aanleiding voor hem om ook de zonlichtmetingen elders op de wereld te onderzoeken. Het verschijnsel bleek zich overal ter wereld voor te doen, variŽrend van 10% afname in de Verenigde Staten tot 30% afname in de vroegere Sovjet Unie.

Gemiddeld nam het zonlicht wereldwijd vanaf 1950 elke 10 jaar met 2% af.

Dr. Stanhill publiceerde zijn onderzoeksresultaten in 2001 en noemde het verschijnsel "global dimming" - mondiale zonsverduistering. Collega-wetenschappers reageerden nogal sceptisch op zijn onderzoek.Maar onlangs werden de conclusies van Dr. Stanhill bevestigd door Australische onderzoekers. En nu accepteert men in kringen van klimaatwetenschappers het bestaan van de mondiale zonsverduistering.Zonsverduistering door luchtvervuilingDe zonsverduistering wordt veroorzaakt door luchtvervuiling. Bij de verbranding van kolen, olie en hout, of het nu in onze auto's, electriciteitcentrales of fornuizen is, komt er niet alleen het onzichtbare kooldioxide - CO2 - vrij, maar komen er ook hele kleine deeltjes roet, as, zwavel en andere vervuilende stoffen vrij.

Deze zichtbare luchtvervuiling spiegelt het zonlicht terug de ruimte in, waardoor een deel van het zonlicht ons aardoppervlak niet bereikt.

Maar deze vervuiling verandert ook nog eens de optische eigenschappen van wolken. De vuildeeltjes bevorderen het ontstaan van waterdruppels en daardoor bevatten vervuilde wolken meer druppels dan niet-vervuilde wolken. Daardoor wordt er nog meer zonlicht de ruimte in gekaatst.Wetenschappers vrezen dat, doordat de oceanen niet meer het volle zonlicht ontvangen, de regenval wereldwijd verstoord raakt. Het lijkt er op dat de mondiale zonsverduistering de grote droogtes in Afrika in de jaren '70 en '80 veroorzaakte, waar honderdduizenden mensen onder te lijden hadden.

Er zijn aanwijzingen dat hetzelfde staat te gebeuren in AziŽ, waar momenteel de halve wereldbevolking woont.Onderschatting van broeikaseffectMaar het meest alarmerende aan de mondiale zonsverduistering is het feit dat wetenschappers de werkelijke invloed van het broeikaseffect onderschat hebben. Bekend is hoeveel extra energie in onze atmosfeer gevangen is door de uitstoot van CO2. Het verbazende is dat dit tot een gemiddelde temperatuurstijging van slechts 0,6 % heeft geleid.

Hierdoor hebben vele wetenschappers de conclusies getrokken dat het tegenwoordige klimaat veel minder gevoelig is voor de gevolgen van CO2-toename dan in de ijstijd, waar een zelfde toename van het CO2 tot een temperatuurstijging van wel 6 graden Celsius leidde.Nu komen we er achter dat de wereldwijde zonsverduistering een sterk afkoelend effect heeft op de opwarming door de broeikasgassen. Je zou kunnen zeggen dat twee vervuilende verschijnselen elkaar nagenoeg opheffen.Maar dit betekent dat ons klimaat veel gevoeliger is voor het broeikaseffect dan we tot nu toe gedacht hebben. En dat is slecht nieuws.

Zoals de zaken er nu voor staan zal de CO2-uitstoot alleen maar stijgen, denk maar alleen al aan de enorme economische ontwikkeling van China, terwijl aan de andere kant er bemoedigende successen te zien zijn dat de vervuiling door deeltjes in de lucht onder controle gebracht lijkt te worden.Maar daarmee komen we in een situatie dat het afkoelende effect van de wereldwijde zonsverduistering gaat afnemen, terwijl de opwarming door broeikasgassen tegelijkertijd gaat toenemen. En niet zo'n beetje ook. De verwachting is dat de temperatuur dan in 2100 met 10 graden Celsius gestegen zal. Tegen die tijd zal er in onze regionen een Noord-Afrikaans klimaat zijn en zullen grote delen van onze wereld onleefbaar geworden zijn.Zo snel mogelijk omschakelen op duurzame, oneindige energiebronnenWat hiertegen te doen? Onmiddellijk ophouden met het bestrijden van de luchtvervuiling door deeltjes? Roetfilters en kathalysatoren afschaffen? Ook dat is geen oplossing. We zouden onszelf verzieken en verstikken door de vervuiling.De voor de hand liggende oplossing heeft dan ook de grootste prioriteit: zo snel mogelijk omschakelen van het gebruik van fossiele brandstoffen naar het gebruik van duurzame, oneindige energiebronnen.Moeten we dan natuurbescherming, handhaven en bevorderen van biodiversiteit, land teruggeven aan de natuur, redden van bedreigde diersoorten, armoedebestrijding, emancipatie enz. enz. dan achterwege laten of op een laag pitje zetten? Nee natuurlijk.

Maar het moet toch duidelijk zijn dat al deze activiteiten in een onleefbare wereld niet mogelijk zijn. De resolute overschakeling op duurzame, oneindige energiebronnen verdiend dan ook de hoogste prioriteit.Over schakelen op duurzame, oneindige energiebronnen vraagt enorme investeringen, misschien zelfs offers in onze dagelijkse welvaart. Het doet een groot beroep op ons om verder te kijken dan onze neus lang is en over meningsverschillen heen te stappen. Maar een andere weg is er niet.

[ terug... ]Omhoog


Maak vrienden

Klok

Plaatjes

Mijn hond Kyra !

  • Click to Mix and Solve Klik op de puzzel om deze opnieuw in elkaar te zetten!

Greenpeace

50+net

  • Image hosted by Photobucket.com

Wereld Natuur Fonds

  • Photobucket - Video and Image Hosting

GREENPEACE

  • http://www.greenpeace.nl/

Dierenbescherming

Dieren & Dierenbenodigdh

Birdsland

Klasgenoten

Bravenet.com

Maak je eigen tekst

eKUDOS

Banner

Label

Tijd

Mijn eigen puzzel-tuin

Image

Land&Tuinbouw,Veeteelt


Free Hit Counter
printer cartrige
Copyright 2002-2018